Blamaasj 2015
zaate herremenie Blamaasj Mestreech 1900+8x11

facebook BlamaasjBlamaasj Veendel Blamaasj is 'ne gróp vrun die mèt Vastelaovend meziek speule vaan s'mörregens vreug tot s’aovends laat.
Veer speule wel hiel hel meh valser es de res en us motto is: Mèt vrun - veur vrun - es vrun

Blamaasj 2018
Foto's
Vastelaovend Blamaasj 2018

 


Optreie bij RTV Mestreech metd’n Hoege Hoeglöstegheid
Foto's van prins oetrope 2018Prins oetrope

2 fibberwarie IN KAFFEE DE POORT
Rippetiesie met vaan te veure extra klopkorps rippetiesie  Aonvaank 20.00 oor 
(Klopkorps 19.30 oor)

Rippetiesie

Sinterklaos in het MUMCSinterklaos